caeufrples

 

 

Reglament de Joc

Versión en castellano (pdf)

Aquest torneig es regirà per l'aplicació de les Regles Oficials de Joc editades per la Federació Espanyola de Bàsquet, amb les variants i aclariments que s'estableixen en el Reglament Específic, elaborat per l'Organització, per aquesta competició i que es detallen a continuació.

1.- Cada equip participant estarà format per un mínim de 8 jugadors i un màxim de 15, dels quals podrà alinear en cada partit un màxim de 12 i un mínim de 8. Abans d'iniciar-se els partits s'hauran de presentar a la taula de anotadors, les llicències federatives dels components de l'equip inscrits en l'acta del partit.

2.- Els partits es jugaran en 8 períodes de 5 minuts cada un a rellotge corregut, menys els tirs lliures de l'últim període i els dos últims minuts de l'últim període que es jugarà a rellotge parat. Sempre es pararà el cronòmetre en cas de lesió d'un jugador en pista i d'un temps mort. Hi haurà 1 minut entre períodes. En cas d'empat hi haurà 1 minut de descans entre el 8è període i el període extra. En cas d'empat, es jugarà un període extra fins que un dels dos equips anoti. (Cistella d'or).

3.- Cada equip disposa d'un temps mort entre el 1r i 7è quart i d'un altre a demanar en el vuitè quart. Els temps morts es concediran seguint la normativa del reglament FIBA.

4.- Alineacions i substitucions. Tots els jugadors inscrits en l'acta del partit han de jugar un mínim de 2 períodes des de l'inici, entre els 6 primers períodes. En els períodes 1 al 6 només es podran substituir jugadors, per lesió, per cometre la 5a falta personal o per desqualificació. L'incompliment d'aquesta norma implicarà la pèrdua del partit. Durant el 7è i el 8è període poden fer substitucions. Les substitucions es podran efectuar sempre que l'àrbitre faci sonar el xiulet.

5.- Inici de tots els períodes mitjançant un salt entre dos.

6.- Cada vegada que, durant el partit es produeixi una "lluita" per retenció de pilota, traurà de banda l'equip que defensava. En cas de dubte sobre quin és l'equip que defensava la possessió serà per l'equip que es trobava en pista de defensa.

7.- Val la cistella de tres punts. En Minibàsquet es donarà com a vàlida la cistella de tres punts, quan se s'iniciï i es finalitzi el llançament des de fora de la zona de tres segons. En Infantil es donarà cistella vàlida de 3 punts, quan s'iniciï el llançament des de més enllà de la línia de 6,25.

8.- S'aplicarà la regla d'anti passivitat (art. 30 de les Regles Oficials de Joc de Mini bàsquet), penalitzant la infracció amb la possessió de la pilota a l'oponent. Es sancionarà a criteri dels àrbitres.

9.- Queden prohibides les defenses en zona, penalitzant la infracció, primer amb un advertiment, segon amb una falta tècnica a l'entrenador i tercer amb la pèrdua del partit per part de l'equip infractor per 2 a 0. Es sancionarà a criteri dels àrbitres.

10.- En cas de coincidència de colors de samarreta, es canviarà sempre l'equip que aparegui en segon lloc en el calendari de joc.

11.- Es sancionarà amb tirs lliures totes aquelles personals a partir de la 4a personal comesa en el vuitè període.

12.- Els equips s'han de presentar a la pista de joc 15 minuts abans de l'inici del partit. Qualsevol retard no justificat donarà per perdut el partit per 2 a 0.

13.- L'Organització del Torneig, compta amb un Comitè Únic de Control i Disciplina, que serà l'Òrgan Disciplinari del Torneig, les decisions es prendran amb caràcter d'immediatesa i seran irrevocables i recórrer. Els equips participants es comprometran a acceptar aquestes decisions adoptades pel Comitè, sense opció al recurs. Tots els equips hauran de designar una única persona, que serà qui els representi davant l'Organització. Els equips s'han de responsabilitzar que no siguin altres persones les que intentin aclarir o solucionar incidències amb l'Organització, ja que no serien preses en compte.

14.- L'Organització es reserva el dret a modificar el calendari de joc, si això fos necessari, sempre per motius justificats o força major.

15.- El marcador serà el que s'indiqui a la pista de joc, no tancant el mateix en cap circumstància.

16.- A la finalització dels partits les ACTES seran comprovades "in situ" i una vegada signades no podran ser recorregudes. No es farà entrega de còpies de les mateixes als equips participants.

17.-Classificació. Si els equips empatats són dos, es tindrà en compte en els punts aconseguits en els partits disputats entre ells, i resultarà vencedor l'equip que sumi més punts. Si són més de dos els equips igualats en punts, la classificació s'establirà tenint en compte, en primer lloc, els punts aconseguits en els partits jugats entre ells. Si subsistís la igualtat, la classificació dels equips que continuessin empatats es faria per la diferència de tempteig a favor i en contra en els partits jugats entre ells. Si encara persisteix l'empat, es resoldrà a favor de l'equip que hagués aconseguit un tempteig favorable més alt en el decurs d'aquells partits. Si no es resolgués totalment l'empat amb els procediments anterior, als que continuïn empatats, se'ls aplicarà la diferència general, en primer lloc, i si fos necessari, el tempteig favorable més alt aconseguit en tots els partits jugats en la competició.

18.- L'organització ha decidit que la menció de MVP sigui concedida pel conjunt del torneig i no pel desenvolupament de la final Tot això és en benefici del desenvolupament del Torneig, per evitar demores, interrupcions i possibles decisions posteriors a la celebració del mateix.

19.-Respectant les normes de fair play i tractant d'evitar qualsevol actitut antiesportiva queda prohibida qualsevol actitud que penalitzi el normal funcionament del joc amb la intenció de beneficiar a l'equip infractor mitjançant la regla que el temps és corregut, penalitzant-se la infracció, primer amb un advertiment, segon amb una falta tècnica a l'entrenador i tercer amb la pèrdua del partit per part de l'equipo infractor per 2 a 0. Es sancionarà a criteri dels àrbitres, cal recordar que els mateixos poden parar el temps sempre que ho creguin necessari.

 

Amb el suport de:

                                      logo curt                                          OScaixa

 

Amb la col·laboració de:

   

      FCBQlogo                            logo diba                            spalding                   logomarcas aq        

  

atendis